Regulamin przetwarzania danych osobowych


Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Państwa aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia Państwa aplikacji jest zgoda.

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:
-Pracownicy spółki Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. odpowiedzialni za rekrutację;
-Pracownicy niniejszego portalu rekrutacyjnego w zakresie niezbędnym do jego obsługi.
-Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.


Przysługuje Państwo prawo do:
-Żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu   wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:   ;
-Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.


W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: 
Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że spółka Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałaby Państwa dane osobowe i samodzielnie ja analizowały w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji w ramach postępowania rekrutacyjnego lub podejmowałyby decyzje o przyjęciu Państwa do pracy.